1/1

The Vibrant

CulturaScene

in Cottonera

Farm Logo 4

Nadia

On this page we present you the art and culture scene of the Cottonera.

 

Artists from the Cottonera - who are the ones to watch?

MIFSUD   

Nadia Mifsud was born in Bormla, Malta in 1976, but moved to France in 1998 (which may account for her feeling 'definitely Maltese' on dull, rainy mornings, 'almost entirely French' in springtime, 'half-Maltese half-French' on ordinary days and none of the above the rest of the time).

Mifsud is particularly interested in feminist theory and literature (which certainly does not explain her passion for Picasso), and is involved in various programmes that aim to encourage reading among children (she likes to attribute this to the fact that her mum would reward her with books, not candy, when she was little).

 

Żugraga, her first collection of verse, was published in December 2009. Her second collection of poems, Kantuniera 'l Bogħod (Edizzjoni Skarta, 2015) was awarded the Malta National Book Prize for Poetry 2016. 2017 saw the release of her debut novel, Ir-rota daret dawra (kważi) sħiħa (Merlin Publishers), shortlisted for the 2018 Malta National Book Prize. Other works have been published in anthologies both in Malta and abroad. In 2019, she was awarded First Prize in the Doreen Micallef National Poetry Contest 2019 (organized by the Malta National Book Council) for her poem 'Varjazzjonijiet tas-Skiet'. Mifsud has been involved in Inizjamed and the Malta Mediterranean Literature Festival since 2011. She works as a teacher and a literary translator.

 

 

Nadia Mifsud twieldet Malta fl-1976, imma emigrat lejn Franza fl-1998 (li forsi jispjega l-fatt li tħossha "assolutament Maltija" fil-ġranet imsaħħba u bix-xita, "kważi kompletament Franċiża" fir-rebbiegħa, "nofsha Maltija-nofsha Franċiża” fil-ġranet normali, u xejn minn dawn it-tlieta fil-bqija tal-ġranet tas-sena.) Mifsud hija partikularment interessata fil-letteratura u t-teorija feminista (li ċertament ma jispjegax il-passjoni tagħha għal Picasso), u hija involuta f’diversi programmi li jinkuraġġixxu l-qari fost it-tfal (Nadia tħobb tgħid li dan l-involviment ġej mill-fatt li meta kienet għadha żgħira, ommha kellha ħabta ttiha kotba minflok ħelu meta kienet toqgħod brava.)

 

Żugraga kienet l-ewwel ġabra tagħha ta’ versi miktuba bil-Malti, ippubblikata fl-2009. It-tieni ġabra ta’ poeżiji, Kantuniera 'l Bogħod (Edizzjoni Skarta, 2015) rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2016 fil-qasam tal-poeżiji. Fl-2017, hija ppubblikat l-ewwel rumanz tagħha, bl-isem ta' Ir-rota daret dawra (kważi) sħiħa (Merlin Publishers). Xogħlijiet oħra dehru f’diversi antoloġiji, kemm Malta kif ukoll barra. Il-poeżija tagħha 'Varjazzjonijiet tas-Skiet' rebħet l-Ewwel Premju fil-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef, organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Mifsud ilha involuta f'Inizjamed u fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta mill-2011. Hija taħdem bħala għalliema u traduttriċi letterarja.

all
artists

Nadia's connection with Bormla runs deep. She has very fond memories of her Nanna's house where she lived until the age of 7. She remembers vividly how she delighted in the rumpus of girls spilling off buses and into the yard of the secondary school just across the road from her house, or the rush of excitement as the Kunċizzjoni or the Irxoxt approached. Summer Tuesdays remain synonymous with the "suq" (market) and with the memory of her Nanna, her Nanna's sisters, their daughters and granddaughters sprawled about the kitchen, chattering loudly and laughing away. Among her favorite childhood pastimes, she recollects playing hopscotch across the road from St. Theresa's Church and running breathless up and down the stairways, chasing her cousins or being chased by them. Going to First Friday Mass with her schoolmates felt somewhat like an outing back then - the girls compulsively comparing their little white veils; the boys poking fun at them, relentlessly trying to pull off the girls' head coverings without the teachers noticing.

 

Nadia għandha rabta qawwija ma' Bormla, u ħafna tifkiriet sbieħ tad-dar ta' nannitha fejn qattgħet l-ewwel seba' snin ta' ħajjitha. Tiftakar sew kemm kienet tieħu gost tara t-tfajliet neżlin geġwiġija minn ġol-privates għal ġol-bitħa tal-iskola sekondarja li kien hemm faċċata tad-dar. Daqstant ieħor tiftakar kemm kienet tkun ħerqana meta jibdew joqorbu l-Kunċizzjoni u l-Irxoxt. Nhar ta' Tlieta baqa' sinonimu mas-"suq tal-Birgu" u mal-kċina tan-Nanna fejn kienu jiltaqgħu n-nisa (kważi) kollha tal-familja (in-Nanna u ħutha, uliedhom u wlied uliedhom), fi storbju sabiħ ta' tpaċpiċ u daħk. Tiftakar il-logħob tal-passju fil-wesgħa faċċata tal-knisja ta' Santa Tereża u l-ġiri bla nifs mal-kuġini fit-turġien. Il-quddiesa tal-ewwel Ġimgħa tax-xahar ma' sħabha tal-klassi kienet qisha ħarġa tal-iskola - il-bniet moħħhom biex iqabblu l-mant abjad ċkejken li kienu jilbsu biex imorru l-knisja ; is-subien jiżżuffjettaw, jippruvaw jiġbdulhom il-velu bil-moħbi tal-għalliema.

Farm Logo 4
previous  artist
next artist
Farm Logo 4

from

Bormla

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon