top of page
 all artists 
Farm Logo 4
Farm Logo 4
82296972_2602639216639461_45677183652037
59767888_334054880632416_865565820019802
Edward Munch "The Scream"
Bernard Gellel "The Scream"
28576954_1862627630415480_88446160638836
34092220_1957100017634907_37628066445687

Bernard Gellel is quite a different sort of artist. He strives in makeup and social art on which he tries to pass on forward messages, either globally or nationally, even psychological sometimes. The dedication it takes may sometimes be taken to the extreme, with certain makeup looks that evidently take up to 8 hours of total application and ending up with a removal process of a maximum 15 minutes. One message Bernard would like to pass along using text this time is as follows: “Take risks, because nothing good ever came from a place of comfort”. Looking back on Bernard’s childhood we can see that he was born and raised in Birgu, under the Gellel surname, common to many residents and locals in Birgu. Bernard is the second in the family to follow on the artistic side after his grandfather, Joe Gellel, who designed and sewed all of Birgu’s banners for feasts and events, still used to this day. Apart from that, Bernard followed up with his studied by attending De La Salle college in Bormla for his education. Bernard is a very proud child of Cottonera.

The Vibrant

Cultural Scene

in Cottonera

On this page we present you the art and culture scene of the Cottonera.

 

Artists in the Cottonera - who are the ones to watch?

 previous  artist 

Bernard

   GELLEL  

from

Birgu

Bernard Gellel huwa artist kemmxejn differenti min haddiehor. Huwa jeccelli fil-makeup u l-arti socjali fejn permess ta’ dan it-talent, jipprova l-ahjar tieghu sabieh iwassal messaggi globali, nazzjonali kif ukoll xi kultant dawk psychologici. Bernard ikkumenta li d-determinazzjoni li ghandu ghall-makeup hija wahda tremenda ghaliex xi kultant iqatta’ madwar 8 sieghat sabiex ilesti dehra min tieghu, biex imbghad jitnehha kollox f’inqas min 15 il-minuta. Bernard jixtieq jghaddi messagg lil kull qerrej li huwa sempliciment:” Hudu r-riskji, xejn ta beneficcju u sodisfazzjoni qatt ma wasal ghand hadd permezz tal-kumdita.” Inkomplu daqxejn fuq l-passat ta Bernard, li jinvolvi l-fatt li twieled u trabba’ gewwa L-Birgu taht l-kunjom Gellel li huwa tassew maghruf mar-residenti tal-Birgu. Huwa wkoll mhuwiex l-uniku persuna artistika fil-familja, izda it-tieni. Fl-ghomor taghna, Joe Gellel li jigi in-nannu ta’ Bernard, halliena 10 snien ilu izda l-hidma tieghu fuq l-bandalori u bnadar tal-festi tibqa’ mfakkra. Barra min hekk, Bernard kompla l-istudju tieghu gewwa De La Salle, l-iskola sekondarja u terzjarja gewwa Bormla. Lejn l-ahhar Bernard xtaq jispicca billi jfahhar l-gmiel ta rahal li huwa l Birgu.